Bierrally

De 1e grote SK Bierrally werd georganiseerd in het academiejaar 1968-1969 naar aanleiding van het 7de lustrum van het Seniorenkonvent Ghendt. Deze was toegankelijk voor vier deelnemers per SK club en liep over 9 cafés waar de deelnemers enerzijds werden getest op hun kennis over het studentenleven en anderzijds op hun drinkvermogen. Omdat het om een wedstrijd ging was er ook een reglement nodig maar dit was echter zeer beknopt.

1. 50 strafpunten indien één van de leden van de ploeg betrapt wordt op overgeven.

2. 50 strafpunten indien één van de leden van de ploeg betrapt wordt op moedwillig breken van glazen of andere voorwerpen.

3. De deelnemers worden gedurende de ganse rally gekontroleerd door de officials op het dragen van petjes, linten en rugnummers.

4. De deelnemers worden verzocht zich te gedragen volgens de normale verkeersreglementen en niet al te veel opstoppingen te veroorzaken.

5. Op het einde van het kontroleblad vind u een open ruimte waar u een "limerick" met betrekking op de bierrally dient neer te schrijven alvorens de sterrit te beëindigen.

6. Bij het binnenkomen van het café zeggen de vier deelnemers in koor en met luider stemme: "Dag mijnheer de waard". Bij het verlaten van het café; zeggen ze dan eveneens in koor en met luider stemme: "tot weerziens mijnheer de waard".

7. Begeef u bij het betreden van ieder café naar de tafel van de twee officials. Deze zullen u de nodige bierbonnetjes overhandigen en u tevens de opgave mededelen. Zij paraferen het controleblad bij beëindiging van uw bezoek aan dat lokaal en geven u ook de naam van het volgende café.

Door het grote succes kon een 2de editie niet uitblijven en zo geschiedde het. De tweede uitgave ging door op 24 oktober 1969 en had in grote lijnen dezelfde vorm als de eerste. Door de jaren heen werd de bierrally een vaste waarde op de SK kalender. Ieder jaar schreven zich meer clubs in en werden er steeds meer cafés aangedaan. Eén ding is door de jaren echter nooit verandert. De bierrally is altijd een wedstrijd geweest waarin de deelnemers werden getest op hun kennis over het studentenleven en op hun drinkvermogen. Anno 2005 streden er maar liefst 24 ploegen naar de titel en Kila kwam als de grote winnaar uit de bus. Met de 48ste editie voor de deur wordt er binnen het studentenmilieu weer druk getraind en worden net zoals elk jaar de ultieme ploegjes met de beste drinkers samengesteld.