Moeder Domper

Info

Type
streekclub
Leden uit
Regio Ninove
Kleuren
Rood - Wit - Geel
Clubavond
Dinsdag
Opgericht in
1929
Stichters
André Van de Mergel (in 1995 heropgericht door Kris De Nul, Kris Symoens en Philippe Leribaux)
Clubcafés
't Genoegen

Activiteiten

Dag Datum Activiteit Locatie
Dinsdag 13/02/18 21:00 Bierbowling Overpoort Bowl
Dinsdag 20/02/18 21:00 Ninofsken avond 't Genoegen
Woensdag 18/04/18 21:00 Oud leden en wissel cantus Latin
Dinsdag 24/04/18 21:30 Clubavond 't genoegen
Woensdag 09/05/18 15:30 Ontgroening en kiescantus Latin

Geschiedenis

DE PREHISTORIE

Het eerste spoor dat we van onze club terugvinden, dateert uit 1892. Preciese informatie uit deze periode is echter moeilijk terug te vinden, temeer er verschillende versies omtrent het ontstaan van Den Domper in omloop zijn. Wat we echter met zekerheid kunnen zeggen, is dat Domper toen in Leuven opgericht is. Wie eens de moeite neemt de Leuvense codex 1999 erop na te slaan, zal inderdaad als oprichtingsdatum 1892 terugvinden. Een erevermelding voor Paul Pieraert, de toenmalige oprichter, is hier dan ook op zijn plaats. Of er toen ook in Gent van Domper sprake was, valt moeilijk te zeggen.

In het archief van de Gentse universiteit valt terug te vinden dat bij de oprichting van het SK Ghendt, de overkoepling voor Gentse streekclubs, ook Domper betrokken was. Of we bij de oprichting van dat konvent een actieve rol gespeeld hebben is niet zeker, maar we waren wel lid van het eerste uur. Dit bewijst dat we als streekclub zeker niet moeten onderdoen voor andere kleppers zoals Antwerpen Boven en H.S.C. Rodenbach. Deze oprichting gebeurde echter in 1934, lange tijd na de vermoedelijke oprichting in 1892 dus. Het enige dat op het bestaan van Domper Gandavensis voor deze periode wijst, is een summiere vermelding in de archieven van de Rodenbach.

In alle geval, bij het ontstaan van Domper richtte deze zich op alle studenten van de Denderstreek, dus ook mensen van Aalst en Dendermonde behoorden tot onze club. Toenertijd behoorden streekclubs nog tot de grootste studentenverenigingen in het Genste. Dit komt voornamelijk omdat er toen van faculteitskringen nog geen sprake was (die werden maar in de jaren 30 met mondjesmaat opgericht, van zoiets als het faculteitenkonvent was zeker nog geen sprake). Een andere factor was dat de kotstudenten toen, wegens de trage verbindingen met de bakermat, maar eens in de paar maand terug huiswaarts trokken. Het is dus logisch dat mensen van dezelfde streek contact met elkaar zochten en dat dit uiteindelijk resulteerde in het ontstaan van de streekclubs. We mogen dus met recht en rede vermoeden dat deze eerste periode zeer succesvol geweest moet zijn. 

DE NA-OORLOGSE PERIODE

Het aanbreken van de oorlogsjaren was voor de meeste studentenverenigingen een rampzalige periode. Geen wonder dus dat veel streekclubs ontbonden werden. Enkel Antwerpen Boven en waarschijnlijk ook de Rodenbach slaagden erin tijdens de oorlogsjaren een werking te behouden. Domper behoorde helaas tot de slachtoffers van de oorlog en zag zich dus genoodzaakt te ontbinden. Of er tijdens de wereldoorlog sprake was van een officieuze werking, valt nu niet meer uit te maken. In 1947 werd Domper echter terug officieel opgericht.

Deze oprichting was aanleiding tot de ware hoogtepunten van den Domper. Gesprekken met toenmalige prominenten uit het Genste studentenleven leren ons dat Domper toen één van de beruchtste clubs uit het Genste studentenleven was. We waren gekend om onze legendarische rollings in de Genste stede en de vele memorabele cantussen. Een gevolg hiervan was dat het aantal extra-muros leden van Domper (dit zijn leden die in een andere club gedoopt zijn en uit sympathie onze club vervoegden. Zij hebben geen enkel beslissingsrecht in het beleid van de club) in die periode haast niet te overzien was. Wie straffe verhalen over die Domper-periode wil horen, kan terecht bij leden wiens ouders toenertijd deel uitmaakten van onze club. Een onuitputtelijke bron van dergelijke verhalen schijnt echter Lode Vergracht te zijn, die nu nog regelmatig aan de toog van de Salamander in Gent terug te vinden is. Hij was jarenlang praeses van de studentenfanfare en was ook bij ons lid extra-muros. Ook buiten onze clubwerking lieten we ons niet onbetuigd: een blik op het oudleden-bestand van het SK leert ons dat er weinige jaren waren waarin Domper geen bestuursleden voor het SK leverde. In dit verband moeten zeker Tor Rombaut, Raoul Beerens en Eric Stassijns vermeld worden, die het schopten Senior Seniorum (praeses van het SK).

DE HEROPRICHTING

Ondanks het toenmalige succes van Domper, werd einde jaren 60 om de één of andere reden den Domper wederom ontbonden en viel er ditmaal een pauze van bijna 30 jaar. Het leek er even op dat Domper Gent absoluut verleden tijd was geworden. Dit was echter buiten het koppige karakter van de gemiddelde Ninovieter gerekend.

Midden de jaren '90 besloten 4 moedige Ninovieters "een clubje" op te richten. De eerste, Kris De Nul, had al een paar jaar in Brussel het varken uitgehangen en had dus al voldoende ervaring opgedaan. Philippe Leribaux was ook niet bepaald een zacht eitje te noemen. Hij had al een aantal jaren ervaring in het beruchte VDK. Het verhaal gaat dat hij daar niet meer binnenmocht wegens "herhaaldelijke bestialiteiten met koeien". De derde, Edward Roossens, had ook al eens van het studentenleven geproefd bij het VEK en Kris Symoens tenslotte wordt door de overige oprichters omschreven als "een ambitieus iemand die door zijn verkeerde vrienden aan lager wal was geraakt".

Er werd besloten eens een testje te doen om te zien of de Ninovieter interesse had voor een studentenclub van zijn stad. Dit testje vond plaats op maandagavond 20 november 1995 en bestond - hoe kan het ook anders - uit een cantus. Met een opkomst van 56 man kunnen we deze test met een gerust gemoed zeker geslaagd noemen. Wegens de grote opkomst moest er zelfs in extremis nog van locatie veranderd worden.

Aangemoedigd door dit succes organiseerden onze 4 musketiers op 13 maart 1996 de eerste Domperfuif. Een fuif die nog steeds legendarisch is om haar lage opkomst, maar gezellige en naar het einde toe licht benevelde sfeer. Intussen was er echter een eerste droef feit te melden, met name het afhaken van Edward Roossens.

Bon, dat was dus al redelijk goed. Tijd dus om den Domper officieel op te starten. Dit gebeurde dan ook bij de aanvang van het academiejaar 1996-97 en werd bekrachtigd door een aanvraag tot erkenning bij het SeniorenKonvent Ghendt. Een aanvraag die, onnodig te vermelden, meteen ontvankelijk werd verklaard. Omdat er intussen ook al clubs voor Aalst en Dendermonde opgericht waren, was de keuze voor Domper als Ninoofse streekclub een logische stap. In het daaropvolgende jaar waren we dan echt vertrokken met de introductie van de verschrikkelijke Domperdoop, een evenement waar jaarlijks nog talloze schachtjes van kunnen genieten. Naast deze doop werden natuurlijk ook de activiteiten eigen aan studentenclubs ingelegd, waaronder de vele rollings, bierbowling, schitteren in de SK-sportcompetitie, gezellige cantussen,... Ook in het bestuur van het SK mocht Kris De Nul de aloude Dompertraditie gaan hernemen, dit onder de vorm van zijn ambt als sportpraeses.

En nu zijn we al weer een aantal jaar verder en mogen we toch stellen dat Domper nog altijd goe bezig is. Aan de vooravond van ons 2e lustrum staat onze club nog altijd synoniem voor gezelligheid en kameraadschap. Inderdaad, wij zijn nog steeds commilitones voor elkaar! Ook in het bestuur van het SK is nog steeds regelmatig iemand van Domper terug te vinden. En omdat hij zich anders achteruitgestoken gaat voelen, zal ik hier dan ook onze pro-senior Misja "Misj Gordon" De Ridder vermelden, die enkele jaren geleden senior seniorum van het SK geweest is. Een bewijs dat Domper ook door onze collega-clubs bij het SK geapprecieerd wordt!

SK Ghendt / Massacantus

? Naam Titel Jaar Editie
SK Gilke Bisback Schachtentemmer 2014
SK Tijs Van Den Berghe Sportleider 2012
SK Jern Vermeiren Senior Seniorum 2007
SK Sylke Hamerijck PR 2007
SK Jern Vermeiren Cantor Cantorum 2006
SK Misja De Ridder Senior Seniorum 2004
SK Geert Vanderpijpen Vice Senior Seniorum Hogeschool 2003
SK Misja De Ridder Zedenmeester 2003
SK Geert Vanderpijpen Secretaris 2002
SK Kris De Nul Sportleider 1997
SK Eric Stassijns Senior Seniorum 1965
SK Eric Stassijns Secretaris 1963
SK Raoul Beerens Senior Seniorum 1960
SK Bob Heiremans Zedenmeester 1954
SK Hector Rombaut Senior Seniorum 1951
MC Sam Van Cleemputte Pers en VIP 2017 XXV
MC Sam Van Cleemputte Vice-voorzitter 2016 XXIV
MC Sam Van Cleemputte Webmaster 2015 XXIII
MC Pieter-Jan De Grave Comitélid 2009 XVII
MC Misja De Ridder Comitélid 2004 XII
MC Geert Vanderpijpen Comitélid 2003 XI
MC Geert Vanderpijpen Comitélid 2002 X
MC Jern Vermeiren Bierkoning 2017 XXV
SK Jern Vermeiren Speechkampioen 2008
SK Misja De Ridder Speechkampioen 2003